Serveis

Serveis de Neteja

Miguel Angel Salom
Gaspar Moragues

Llanterna

Fernando Rivero

Electricista

Juan Francisco Ripoll
Onofre Gimenez

Picapedrers

Miguel Betti
Sebastian Martorell
Gabriel Carretero

Construcció

Guillermo Gomis
Jorge Pujol
Short Davall
Construcciones Puigpunyent i Galilea SL
Construcciones JJG Puigpunyent SL

PINTURES FRAU
606 09 78 57
pinturesfrau@gmail.com
DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARS SL
971 61 67 48
mluque@distribucionesluque.es