Treballa a Puigpunyent

20-Desembre-2019
Borsa d´auxiliar d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Puigpunyent

Convocatòria i bases, pel sistema de concurs.

27-Desembre-2019
Servei de Suport Psicosocial
Plec de clàusules tècniques que regiran el contracte de serveis per l'execució del projecte relatiu al servei de suport psicosocial al municipi de Puigpunyent.
27-Desembre-2019
Servei Socioeducatiu
Plec de clàusules tècniques que regiran la contractació de la gestió del servei socioeducatiu al municipi de Puigpunyent.