Rutes urbanes

PUIGPUNYENT

Església Parroquial de Puigpunyent (Assumpció de la Nostra Senyora)

Es troba a la plaça Lleó XII, s/n (Puigpunyent), en el barri de la Vila. Està documentada des del segle XVIII fins XIX, d'estil neoclàssic/neobarroc. A l'interior de l'església hi ha una imatge jacent de l'Assumpció de la Mare de Déu, com patrimoni artístic. El 1236, documentada com primera església de Mallorca. Un punt a destacar en unes de les cantoneres de la façana és «Nicolau R» i s'altre «1737».

Retaule de la Mare de Déu de Loreto: és una de les peces més importants de l'església parroquial. Aquesta obra és interessant perquè és un retaule manierista pintat a finals del segle XVI (1597), per Gaspar Oms fill de l'església de Lloret. - L'any 2002, li feren una primera restauració. - Durant un any la guardaven a una urna. - Característiques: Escultura, Material de fusta, Tècnica tallada policromada en daurat, cronologia XVII.

L’Ajuntament

Antigament, l'Ajuntament se centrava al barri de la Vila, però amb insuficiència de l'espai, el 1986, es va construir un nou Ajuntament. L'estructura és típica d'una casa mallorquina de dues plantes.

Pou Nou

Se situa dins el territori conegut com es Camp Franc, del segle XIX, restaurada el 1982. La seva estructura et forma de capelleta coberta per una cúpula, construïda per pedra seca. L'original està reforçada amb ciment i de pedres morter. S’utilitzava per extreure aigua.

Comellar Romaguers

Es troba al final del carrer de na Beltrana, és un camí on si poden observar les magnífiques vistes de la vall de Son Puig, d'alt interès natural, del municipi.

Barriada de Son Bru

Primer nucli urbà organitzat per la part alta de Puigpunyent, depenen de Son Fortesa. El barri nord de la Vila. Nascuda arran de parcel·lacions de la possessió de son Bru (1784 – 1818).

Carrer des Serral

El carrer Serral rep el nom per la serralada en la qual està ubicada, és l'únic carrer de la via que està empedrat, el seu recorregut, on si destaca el seu tram inicial on té més pujada del carrer Major i a la part alta es perd.

Ca ses Rotgeres

Casa urbana del segle XIX dels anys 60, que es troba el carrer Estany, 32 amb una façana convexa. Té dues plantes d'aparell rústic irregular de pedra vista.

Garrover de ses Sabates

Aquest arbre monumental, amb una estructura irregular, amb suport de marjada. És un arbre envellit i en regressió, coronat bastants d'anys, amb ferides a part de la soca. La rondalla d'Antoni Maria Alcover (segle XXIV «Un altre tresor en es Puig de na Fàtima») diu: «És de Superna, com anaven a Puigpunyent, es posaven ses sabates en ser en aquest garrover i, en tornar, se les llevaven de bell nou per no espanyar-les», això vol dir que els jornalers que treballaven deixaven les sabates brutes al garrover per anar a missa.

Ca ses Monges

Petit habitatge del segle XVIII i el XIX, de pedra verd amb línies arquitectòniques de l'illa. S'establiren les monges l'any 1875. Es troba al carrer Major, 41. Actualment és una casa de colònies.

Altres punts d'interés:

 • Son Nét Cases de Possessió: Construccions de diferents èpoques.
 • Finca de son Bru
 • Ermita sa Fortesa (Sant Nofre): Edifici en ruïnes, construït de empedrat verd de dues plantes.
 • Marjades de Racó de s’hort de Son Fortesa: Cases de possessió de Son Fortesa, camp marjat. Se alimenten del molí per canaleta (Agrícola ramadera).
 • Talaiot de Son Puig (més conservat): Talaiot circular conservat a la finca de Son Puig.
 • Molí nou de Son Nét: Funció de extreure aigua del subsol. Fou construït a principi del segle XX i restaurat per el Consell de Mallorca (2008 – 2009).
 • Moli Paperer: documentat 1868 i 1869 amb destinació de fabrica de paper i posterior fabrica de pólvora. A principi del segle XX, explosió de l’edifici queda malmès. Actualment es un habitatge.
 • Sa Taverna: Estil popular del segle XIX, paret amb tres plantes de paret verda.
 • Can Felet: Façana arquitectònica popular del segle XIX.
 • Camí vell Palma (camí públic): Camí que parteix de sa Vileta, al Coll son Marill (desaparició de trams).
 • Son Fortesa: Meitat del segle XVIII, façana de pedra verd, safareig de la tafona.
 • Son Marcó o Can Cera: Son Marcó conegut com can Cera es un habitatge d’estil popular del principi del segle XIX (any 1812), sobre el antic portal rodó actualment se ha convertit en una finestra.
 • Sa Teulera Vella: Edificació de tres dependències forn, ponent, portal. Actualment abandonada. Es Salt de son Fortesa: cascada natural en el comellar de sa parra.

GALILEA

Conjunt urbà i marjades de Galilea

Gran valor patrimonial. Nucli urbà, dissenyada en relleu amb un amfiteatre orientat al migjorn entre Sa Mola i na Ferrana on s’inclou una casa de neu.

Església parroquial de Galilea

Immaculada concepció amb un campanar, una casa rectoral i un cementiri.

Història.

Segons Lluc Cortei, l'any 1595, les seves cases, tenien un oratori antic, que va servir a l'església a Galilea, petit nucli de la població fundada l'any 1396.

L'església actual fou patrocinada pel General Antoni Barceló i Pont de la Terra, conegut amb el nom de capità Toni, propietari de la possessió de Conques, i el seu fill, el canonge Onofre Barceló.

Les obres començaren fins després de la mort del capità, l'any 1797 ja es col·loca la primera pedra del temple, l'any 1806 i l'any 1810 s'hi celebrà la primera missa. El 1972, fou erigida en parròquia.

Descripció.

Façana principal s'aixeca davant la carretera ses Timbes, davant amb el sòl marcat. El portal major dels brancals amb peces de pedra viva.

Conté un rellotge de sol, corona la imatge de la Immaculada i dos rellotges més, el 1881, hi afegiren un més modern.

El campanar, al costat esquerre del temple de secció quadrada, té tres cossos i corona piramidal, d'una obertura d'arc de punt. Petit cementiri parroquial. L'interior una sola nau de planta rectangular amb volta de canó i cinc capelles a cada costat obertes per un mig punt.

Casa de Neu

L'única casa situada al nucli urbà de Mallorca. Casa excavada amb terra amb dins de fort costaner amb un desnivell que fou resolt a la construcció amb planta rectangular (situat a 480 metres d'altària), fou datada 1917, de planta rectangular amb un interior on s'observen unes construccions com a magatzem de gel, paret transversal del llevant.

Molí de Can Soler

Torre de secció circular amb un referit de morter i va moldre fins al 1920. El capell està fet de planxes de ferro i la llinda del portal sota una fornícula buida, gravada amb la data 1881.

Escrit del 5 de març 1891 sobre un nínxol.

Actualment el morter està desgastat.

Es Clapers, 8

Casa de poble amb façana aixecada davant la carretera amb alçat de dues plantes, s'hi destaca un element patrimonial, les seves taules pintades d'ornaments a les voltades. Hi ha vuit a la part lateral (punt més curt) i les altres al llarg de la façana principal. Són de motius geomètrics, persones, sols, flors...

Ca ses Monges

Habitatge tradicional del segle XVIII – XIX, convent religiós del Sagrat Cor es troba al carrer del Clapers, 3. És una casa tradicional amb una façana amb carretera encimentada.

L’interior amb un portalet a l’esquerra amb una cuina rústica. A la dreta, llits i lliteres (per les colònies escolars).

També rep el nom de Ca sa Mestra, inici d’ensenyança educativa de les nines 1908. La possessió de Conques època islàmica l’arqueria Caprida.

Altres punts d'interés:

 • Es Rafal – Ca na Ferrera (teules pintades): Element patrimonial de teules pintades a les volades (35 teules).
 • Pou des Rafal: Pou amb capelleta, amb un arc apuntat, que actualment està tancat per una porta de ferro.
 • Cases ses Conques: Façana orientada al llevant de planta quadrada.
 • Molí de Martí: Molí de vent fariner del segle XIX. Apareix un anal agrama de Crist i una fornícula amb la imatge neoromànica.
 • Sa Mola: Petita possessió, construïda el segle XVIII d’ús agrícola i ramader situada a la part nord del nucli de Galilea. Es conserva un rellotge de sol.
 • Can Fonya: Habitatge configurat per tres nuclis de diferent configuració i cronològica (segle XVIII i XIX). Cos central de la façana on s’aprecia un rellotge de sol.
 • Casa de Poble: A l’altura del camí de can Pera, cap a sa Cova dels Bous.
 • Camí vell de Calvià: Camí públic, a les proximitats de Galilea i amb proximitats de la història.
 • Camí de Sa Costa: Camí de ferradura, que connecta amb el casc urbà de Galilea i Capdellà a Puigpunyent. Utilitzat com a drecera.

SON SERRALTA

Talaiot Serral de ses Abelles (Son Serralta): És un talaiot circular difícil de trobar perquè està ficat antre la vegetació, no fou trobat els anys cinquanta, per G. Rosselló i J. Camps. Les restes que es troben estan fragmentades. S'identifica en els anys 1400 aC i 1100 aC. Es conserva el corredor de l'entrada, amb tres tambors i la columna central, amb pedres molt irregulars, una possible finestra orientada al nord, les proves de la seva existència no són concloents. L'any 2019, descobriren una espasa de bronze de l'any 1200 aC, quan anaren a fer natjaren.

Cases de Possessió: Construïdes a un terreny de diferents nivells, la resta d’ornaments de les tafones.