L'equip de govern

Antoni Marí Enseñat - Batle

 • Funció Pública, Seguretat Ciutadana, Hisenda i Residus.

Maria del Puig Carbonell Ripoll - 1a tinent de Batle

 • Àrees de Patrimoni, Festes i Medi Ambient.

Miquel Estrades Gómez - 2n tienent de Batle

 • Àrees d’Urbanisme, Obres Públiques, Mobilitat i Aigua

Magdalena Gomis Martorell - 3a tinent de Batle

 • Àrees de Cultura, Gent Gran i Promoció Turística

Eladio Tomas Arruga

 • Àrees de Manteniment i Gestió del Nucli de Galilea

Laura Garau Raja

 • Àrees de Esports, Igualtat i Neteja d’Instal·lacions

Marc Simó Sans

 • Àrees de Serveis Socials, Habitatge i Comunicació.

Ana Aivar Bernal

 • Àrees de Jovent, Educació i Benestar Animal.

PLE

REGIDORS INDEPENDENTS DE PUIGPUNYENT I GALILEA

 • MACU RIERA MATAS
 • PILAR PUJOL CARDELL

REGIDOR PARTIT POPULAR

 • MARGARITA MARTORELL RIBOT