Escola Municipal de Música i Dansa

 • El curs escolar de l’Escola de Música i Dansa de Puigpunyent és d’octubre a maig.
 • Les classes estan adreçades a infants a partir de 6 anys, o cursant 1r d’educació primària i a adults. Tot i això, els infants d’educació infantil tenen una activitat extraescolar d’iniciació a la música.
 • El coordinador de l’escola municipal de Música i Dansa és en Toni Genovart. Per a informació vos podeu adreçar a tonigenovartmartinez@gmail.com
 • Tots els pagaments es fan mitjançant domiciliació bancària.

Assignatures:

 • Educació sensorial: aquesta activitat està adreçada a l’alumnat d’educació infantil del CEIP Puig de na Fàtima, i s’ofereix com a activitat extraescolar i la gestiona l’APIMA, coordinant-se amb l’Escola de Música. És una aproximació al fet musical, a través dels sentits.
 • Llenguatge musical: és una assignatura obligatòria per a tot l‘alumnat, per tal de conèixer i aprendre a manipular el llenguatge de la música. Són classes col·lectives, d’una hora de durada.
 • Cor infantil: És una activitat optativa, adreçada a tot l’alumnat de l’escola de música que també fa llenguatge musical. Es fa una sessió setmanal de 45 minuts.
 • Instrument: l’alumnat tria l’instrument que li agrada i són classes individuals, on aprenen a interpretar peces i en definitiva a conèixer l’instrument.
 • Col.lectives d’instrument: en aquestes sessións s’agrupen els infants que toquen el mateix instrument (violí, guitarra, bateria) i es tracta de fer classes preparatòries perquè els infants coneguin les diferències entre tocar en solitari i en grup, i després ja poden passar a tocar a cambra amb altres instruments alhora.
 • Cambra: són classes on l’alumnat experimenta el fet de tocar en conjunt. Hi ha diferents grups, segons els anys que duen tocant instrument.
 • Instrument + per a adults: els adults que no van a classe de llenguatge aprenen a tocar l’instrument com llenguatge musical.
 • Batucada: hi ha formats tres grups de batucada, la petita batucada, la batucada jove i la d’adults. Són classes col.lectives on es treballen i aprenen diferents ritmes. Sempre fan col.laboracions en les diferents activitats culturals del municipi.

Preus 2017-2018:

 • Matrícula: 35€ anuals
 • Matrícula batucada: 20€ anuals
 • Llenguatge musical: 20€ mensuals
 • Instrument: 30€ mensuals
 • Instrument +(adults): 40€ mensuals
 • Cambra/col.lectiva/cor/batucades infantil i jove: 12€ mensuals
 • Batucada adulta: 35€ mensuals

Aquests pagaments s’incrementaran en un 50% per a les persones no empadronades al municipi.

Si no hi ha matrícula suficient, no s’organitzarà l’activitat.

El segon membre de la família rebrà una rebaixa d’un 20%, quedant les quotes: llenguatge musical 16€, instrument 24€, instrument + 32€ i cambra/col.lectiva/cor/batucades infantil i jove 10€. Si hi ha un tercer familiar matriculat, es farà una rebaixa d’un 40%, sempre en el familiar que tingui la quota més baixa.

Calendari 2017-2018:

 • Inici de curs: 2 d’octubre de 2017
 • Final de curs: 31 de maig de 2018
 • Festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre, vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, 1 de març, vacances de Pasqua: del 29 al 8 d’abril, 1 de maig.

Altres activitats:

L’Escola Municipal de Música i Dansa sol fer dos concerts anuals: de Nadal i de Final de Curs, a més de les diferents audicions per instruments o concerts dels grups de cambra.

A final de curs s'organitzen el IV Campament musical que serà de dia 2 a dia 8 de juliol de 2018.