Fauna

AMFIBIS

  • Ferreret (Alytes muletensis): especie de amfibi que viu a la serra de Tramuntana. Es una especie en perill d’extinció.
  • Gripau verd (Bufo viridis): especie que només es troba a l’indret de les balears a les muntanyes i algunes àrees urbanes.

AUS

Fotografia Nom comú Nom científic
Puput Puput Upupa epops
Àguila claçada Àguila o Àguila calçada Hieraaetus pennatus
Tortil Torlit comú Burhinus oedicnemus
Capsigrany Capsigrany Lanius senator
Xot Xot Otus scops
Oroneta cuablanca Oreneta cuablanca
Roquerol
Delichon urbicum
Ptyonoprogne rupestris
Titeta Titeta Anthus campetris
Mussol banyut Mussol banyut Asio otus
cisticola trist Cisticola trist Cisticola juncidis
Pàrids Pàrids Parus major
Xoriguer Vulgar Xoriguer Vulgar Falco tinnunculus
Cargolet comú Cargolet comú Troglodytes troglodytes
Enganya pastors europeu Enganyapastors europeu Caprimulgus europaeus
Cogullada fosca Cogullada fosca Galerida theklae
Corb marí Corb marí Phalacrocorax aristotelis
Cucut comú Cucut comú Cuculus canorus
Corb Corb Corvus corax
Tallarol de cap negre Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
Tallarol de casquet Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
Tallarol Tallarol sarda Sylvia sarda
Gratapalles Gratapalles Emberiza cirlus
Gavina Gavina Larus michahellis
Oroneta Oreneta comuna Hirundo rustica
Pardal Pardal comú Passer domesticus
Falcó pelegrí Falcó pelegrí Falco peregrinus
Mallerenga blava Mallerenga blava Parus caeruleus
Cadernera Cadernera Carduelis carduelis
Óliba comú Òliba comú Tyto alba
Merla comú Merla comú Turdus merula
Colom domèstic Colom domèstic Columba domestica
Papamosques Papamosques comú Muscicapa striata
Passarell comú Passerell comú Carduelis cannabina
Perdiu vermella Perdiu vermella Alectoris rufa
Pinsà Pinsà Fringilla coelebs
Trencapinyes Trencapinyes Loxia curvirostra
Bruel Bruel Regulus ignicapilla
Merla blava Merla Blava Monticola solitarius
Rossinyol bord Rossinyol bord Cettia cetti
Rossinyol comú Rossinyol comú Luscinia megarhynchos
Bitxac comú Bitxac comú Saxicola torquatus
Torcecuello Torcecuello Jnyx torquilla
Tórtora europea Tórtora europea
Tórtora turca
Streptopelia tutur
Streptopelia decaoct
Cruixidell Cruixidell Emberiza calandra
Verdejo comú Verdejo comú Apus apus
Garrafó Garrafó Srinus serinus
Verderol europeu Verderol europeu o Verderol comú Carduelis chloris

INTERVERTEBRALS

  • Agabus biguttatus (Agabus biguttatus), Agabus didymus (Agabus didymus), Anacaena bipustulata (Anacaena bipustulata), Deronectes moestus inconspectus (Deronectes moestus inconspectus), Hydrophilus pistaceus Laporte de Castelnau (Hydrophilus pistaceus), Hydroporus tessellatus (Hydroporus tessellatus)
  • (Helophorus fulgidicollis) (Meladema coriacea), Coelostoma hispanicum (especie de coleóptero) (Coelostoma hispanicum), Gyrinus urinator (Gyrinus urinator), Trochoidea trochoides (Trochoidea trochoides)

MAMÍFERS

Fotografia Nom comú Nom científic
Conill Conill Oryctolagus uniculus
Llebre Llebre ibèrica Lepus granatensis
Eriçó Eriçó clar Atelerix algirus
Genetta Geneta o Moix mesquer Genetta genetta
Liró Liró Eliomys uercinus
Mostela Mostela comú Mostela nivalis
Mostela marta Mostela marta Martes martes
Rata comuna Rata comuna Rattus orvegicus
Rata negre Rata negre Rattus rattus
Rata casolana Rata casera Mus musculus
Rata de camp Rata de camp Apodermus sylvaticus
Rata moruda Rata moruna Mus spretus
Ovella mallorquina Ovella blanca Mallorquina animal fonamentalment de la pastura, la seva producció més important es la carn, per el seu consum de les cries molt apreciada de la gastronomia illenca. Es una raça rústica

RÈPTILS

  • Dragó comú (Tarentola mauritanica), Dragó rosat (Hemidactylus turcicus)
  • Tortuga mediterrània (Testudo hermanni): rèptil herbívor.