Clima

Puigpunyent es troba 251 metres sobre el nivell del mar. El clima es càlid i templa. Hi ha més precipitacions al hibern que al estiu. La temperatura mitjana de Puigpunyent se troba a 15.6 ºC, un pro mig de precipitacions entre 533mm.

El mes més eixut es al juliol amb un 8mm de pluja. Amb un promig de 87mm, la major part cau al octubre.

A l'agost és mes més càlid, pot arribar aproximadament a uns 23.7 ºC.

Clima