Recaptació de la Cursa CORRE PER ASPANOB

10-Setembre-2019
El mes passat es va celebrar una altra edició de la cursa CORRE PER ASPANOB.

La recaptació obtinguda enguany ha estat d'un total de 1889,10 euros.

Moltes gràcies a tota la gent que ho ha fet possible, tant a participants com a col·laboradors.