Pressupostos participatius 2022-2023

Què són?

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana per decidir el destí d’una part del pressupost municipal mitjançant la votació de propostes sorgides de la ciutadania.

L’Ajuntament inicia els primers pressuposts participatius de la seva història i volem que en formis part.

Com s’organitzen els pressupostos participatius?

El procés de pressupostos participatius consta de diferents fases que van des de l’elaboració de propostes a l’execució de les propostes guanyadores.

FASE 1: Difusió del procés i el seu funcionament. Presentació de les propostes per part de la ciutadania.

FASE 2: Una comissió tècnica realitzarà la valoració tècnica i econòmica per conèixer la viabilitat de les propostes.

FASE 3: La ciutadania mitjançant el vot decidirà quines de les propostes s’han d’executar.

FASE 4: Publicació dels resultats i inici de l’execució de les propostes guanyadores amb una reunió prèvia amb la ciutadania que les ha presentat.

Quants € s’hi destinen?

Enguany es destinaran un total 40.000 € del pressupost de 2023 per executar els projectes guanyadors fruit d’aquest procés participatiu.

Els 40.000 € es repartiran entre propostes que afectin al nuclis de Puigpunyent-Son Serralta i de Galilea-Conques ajustant l’import segons criteris poblacionals:

Àmbit territorial

Població

Import màxim

Puigpunyent-Son Serralta

84,36%

32.000 €

Galilea-Conques

15,64%

8.000 €

 

EN QUINA FASE ESTAM?

FASE 1 – PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Del 14 de novembre al 04 de desembre

Qui pot fer propostes?

Tots els empadronats majors de 16 anys del municipi de Puigpunyent poden fer propostes. També es poden fer arribar propostes en representació d’una associació.

Com puc fer arribar les meves propostes?

Al formulari online a través d’aquesta pàgina web, en físic a les oficines municipals de l’Ajuntament o a la bústia de la Sala Polivalent de Galilea.

Quins criteris de validació de propostes hi ha?

 • Les propostes que només afectin un nucli de població han de tenir els imports màxims següents: 32.000€ per Puigpunyent/Son Serralta i 8.000€ per Galilea/Conques.

 • Les propostes no poden afectar a personal propi de l’Ajuntament.

 • Les propostes han de complir el requisits següents:

  • Han de ser competència de l’Ajuntament.

  • Han de ser actuacions concretes.

  • Han de ser d’interès general i mirar pel bé del poble.

  • Han de ser possibles a nivell tècnic i econòmic.

  • Han de tenir una durada clara, inici i final.

  • No poden esser propostes en nom de partits polítics.

  • No poden afectar a les relacions contractuals de l’Ajuntament.