Taxes i normativa

Taxa de residus

L’Ajuntament de Puigpunyent ha aprovat una nova taxa de residus que beneficiarà les persones que separin i treguin els seus residus correctament. La taxa preveu descomptes per als habitatges i comerços que s’adhereixin voluntàriament a la tarifa reduïda mitjançant una sol·licitud.

Tots els immobles ja siguin residencials o comercials podran gaudir els descomptes. En el cas dels habitatges particulars en sol urbà, el descompte que s’aplicarà serà de 50.74 €, un 27% menys respecte als habitatges que no sol·licitin el descompte. (Podeu comprovar la resta de descomptes a la taxa de residus publicada a l’apartat de normativa)

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió adjunta degudament emplenada i signada, abans de dia 25 de febrer de 2021, al registre de l’Ajuntament.

Per motius sanitaris es demana que es faci per Seu Electrònica, podeu descarregar-vos la sol·licitud a la web de l’Ajuntament. En cas de fer-ho presencialment a l’Ajuntament us agrairíem que es faci els dijous horabaixa entre les 15 i les 19 hores.

Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre, els envasos lleugers, els residus orgànics i el rebuig i a presentar-los correctament a la recollida porta a porta o bé a la Deixalleria (Parc Verd).

L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant visites als domicilis inscrits voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili al personal autoritzat per l’Ajuntament qui, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2021, any en que s’aplicaran els descomptes.

Carta informativa

Sol·licitud adhesió taxa reduïda

Baner


Normativa

A continuació disposau de la normativa de referència en matèria de residus:

Ordenança reguladora del servei de recollida i neteja

Reglament del Parc Verd

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus

Llei residus i sòls contaminats de les Illes Balears

Llei de residus i sòls contaminats d’Espanya

 


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/node/2587