Participació ciutadana

L’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament de Puigpunyent s’ha anat desenvolupant aquests darrers anys gràcies a la implicació de les associacions i entitats del municipi.

Recordeu que enguany s’inicien els primers Pressupostos Participatius de Puigpunyent 2022-2023. Cliqueu aquí per a més informació.

En aquest apartat podreu conèixer millor què és la participació ciutadana i quins mecanismes hi ha per participar!

Aquí teniu un vídeo explicatiu i més endavant us presentem el Reglament de Participació Ciutadana i la Comissió de Participació Ciutadana.


REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest Reglament és un document que organitza, descriu i dona contingut a la participació ciutadana. Quines noves eines ofereix a la ciutadana?

 • Intervencions al ple: La ciutadania podrà participar de les sessions plenàries quan finalitzi el torn de precs i preguntes. Les intervencions quedaran registrades a un annex de l’acte de la sessió.

 • Audiències públiques: Un cop a l’any, l’equip de govern i l’oposició retran comptes amb la ciutadania a una sessió oberta a tothom on explicaran l’acció de govern realitzada i les futures intervencions que realitzaran. Després la ciutadania tindrà dret a fer preguntes o intervencions.

 • Consultes ciutadanes: Convocades per l’Ajuntament o mitjançant l’aportació d’un 10% de signatures del cens del Registre Municipal de Participació. Si la iniciativa és ciutadana, haurà de ser ratificada pel plenari. Els resultats no seran vinculants.

 • Comissió de Participació Ciutadana: La creació d’un òrgan format per un membre de l’equip de govern, un membre de cada partit, entitats i representants d’equipaments i serveis públics que vetllarà i dinamitzarà la participació.

 • Procés Participatiu: Una seqüència d’actes, delimitats en el temps i dirigits a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte d’una determinada actuació municipal.


COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 1. Els objectius de la comissió són els següents:

  1. Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.

  2. Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament.

  3. Fomentar i coordinar procediments de participació, amb possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per a estimular l'associacionisme.

  4. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.

  5. Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una consulta o procés de debat popular.

  6. Mobilitzar a la ciutadania a participar dels diferents processos de participació.

  7. Explicar de forma pedagògica el funcionament dels diferents mecanismes de participació popular i drets de la ciutadania amb la intenció que s’utilitzin eficientment.

  8. Organitzar les audiències públiques.

  9. Dinamitzar les associacions del municipi.

 2. La comissió estarà formada per un membre de l’equip de govern, un membre de cada partit, entitats i representants d’equipaments i serveis públics (Protecció Civil, Biblioteca, Escola, Escoleta...).


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/participacio-ciutadana