Estadístiques

A continuació es presenten les dades de la recollida selectiva de forma que tothom pugui conèixer quins són els pesos (en tones) de residus que es recullen cada any al municipi.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Paper

45

52

47

78

65

85

68

81

67

51

54

39

25

39

56

53

50

54

39

Vidre

54

65

66

75

78

83

71

86

83

66

76

70

74

72

70

74

62

75

59

Envasos

23

26

25

79

81

84

78

93

84

79

73

66

65

65

66

65

66

74

57

FORM

0

0

17

155

184

189

188

175

176

165

146

134

149

156

157

175

173

154

136

Rebuig

593

601

566

164

111

104

98

109

136

121

162

161

176

204

225

237

200

214

186

Total selectiva

123

143

155

388

408

441

405

434

410

360

349

308

314

332

349

367

351

357

291

Total residus

716

744

721

552

519

545

504

543

546

481

510

469

489

536

574

603

552

571

477

% selectiva

17,2%

19,2%

21,5%

70,3%

78,6%

80,9%

80,5%

80,0%

75,1%

74,8%

68,3%

65,8%

64,1%

62,0%

60,8%

60,8%

63,7%

62,5%

61,1%

% rebuig

82,8%

80,8%

78,5%

29,7%

21,4%

19,1%

19,5%

20,0%

24,9%

25,2%

31,7%

34,2%

35,9%

38,0%

39,2%

39,2%

36,3%

37,5%

38,9%

 

 

 

A continuació es presenten les dades mensuals:

2020

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

Agost

Set

Oct

nov

Des

Total

Paper

5,6

2,4

4,8

4,0

3,1

5,5

3,8

1,8

7,9

 

 

 

38,8

Vidre

7,7

5,2

5,4

6,3

5,6

6,3

7,6

8,0

7,5

 

 

 

59,5

Envasos

6,0

5,3

6,6

6,6

7,2

6,7

6,2

6,7

6,2

 

 

 

57,4

Orgànica

13,3

12,4

15,9

16,1

14,3

14,3

16,53

17,4

15,3

 

 

 

135,6

Rebuig

18,4

12,9

17,4

16,7

13,1

17,9

13,60

14,9

15,3

 

 

 

140

Total selectiva

32,5

25,3

32,6

32,9

30,2

32,8

34,1

33,9

36,9

0,0

0,0

0,0

291

Total residus

50,9

38,3

50,0

49,6

43,3

50,7

47,7

48,8

52,3

0,0

0,0

0,0

431

% selectiva

63,9%

66,2%

65,2%

66,3%

69,8%

64,7%

71,5%

69,4%

70,7%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

67,5%

% rebuig

36,1%

33,8%

34,8%

33,7%

30,2%

35,3%

28,5%

30,6%

29,3%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

32,5%

 

Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/estadistiques