Ordenança col.locació de cartells, rètols i indicadors publicitaris


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-collocacio-de-cartells-retols-i-indicadors