Ruta urbana Galilea

1. Ca ses Monges

Ca ses Monges

Casa tradicional dels s. XVIII-XIX.

 

 

 

 

 

 

 

2. Església parroquial de Galilea

Església parroquial de Galilea

Aixecada per primer cop l'any 1806, les obres definitives del temple daten de l'any 1810. Consagrada a l'Immaculada Concepció, se situa a la plaça de Pius XII des d'on s'observen unes magnífiques vistes del poble, les muntanyes que l'envolten i la mar.

 

 

 

 

 

 

3. Casa de neu de Galilea

Casa de neu de Galilea

És l'única casa de neu situada dins un nucli urbà a tot Mallorca. Segons testimonis orals va funcionar fins devers 1917. Té planta rectangular, excavada al sòl natural i amb els murs que són de paret seca de mamposteria. Al seu interior, a més d'un pou, s'hi observen les restes del que fou una petita barraca, bastits una vegada abandonada la seva funció originària.

 

 

 

 

 

4. Es Clapers, 8

Es Clapers, 8

Casa de poble on l'element patrimonial més interessant són les teules pintades que ornamenten la seva volada o ràfec; n'hi ha vuit al lateral curt que dóna al carrer, i altres al lateral llarg o façana principal. Representen motius geomètrics, sols, persones i flors, entre d'altres.

 

 

 

 

 

 

7. Font des Obis

Font des Obis

Es tracta d'un aljub subterrani dotat d'una bomba d'extracció manual. L'aigua es dipositava en una pica rectangular de pedra viva. Al damunt hi ha un plafó ceràmic que reprodueix un poema de Bartomeu Guasp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Molí de Can Soler

Molí de Can Soler

Segons informacions orals, va moldre fins devers 1920. La torre és de secció circular amb un referit de morter, actualment molt desgastat. El capell és fet de planxes de ferro i a la llinda del portal, sota una fornícula buida, hi ha gravada la data de 1881.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conjunt urbà i marjades de Galilea

Conjunt urbà i marjades de Galilea

Constitueix una àrea de gran valor patrimonial. Les característiques geogràfiques del nucli urbà de Galilea han marcat una ocupació humanes i unes activitats agrícoles basades en la construcció de marges per adaptar el terreny per al conreu i per a la ubicació dels habitatges.


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/ruta-urbana-galilea