Ordenança reguladora del servei municipal d'aigua potable


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-reguladora-del-servei-municipal-daigua-potable