Ordenança Reguladora de la Taxa per Recollida i Tractament de RSU


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-recollida-i-tractament