BOIB Aprovació inicial Ordenança Fiscal taxa Activitat de Rodatge Cinematogràfic


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/boib-aprovacio-inicial-ordenanca-fiscal-taxa-activitat