Dilluns, 8 d'abril de 2019
IV CURSA X MUNTANYA DE PUIGPUNYENT
Dia 28 d'abril de 2019 a les 09.30h està prevista la celebració de la IV Cursa per Muntanya de Puigpunyent, emmarcada dins el calendari de la Copa Balear de Curses per Muntanya 2019 de la FEBME. Seran aproximadament 16 km amb un desnivell positiu de 900m.
PERSONES VOLUNTÀRIES:
Com cada edició necessitem un bon nombre de persones voluntàries per assegurar la viabilitat de l'esdeveniment.
Us podeu inscriure cridant a l'Ajuntament (971614455) o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@ajpuigpunyent.net, informant del vostre nom i telèfon.
Celebrarem una reunió de coordinació el dimecres 24 d'abril a les 19:30h a la sala de plens de l'Ajuntament.
Les persones voluntàries tendreu obsequi commemoratiu de la cursa. Us hi esperem!
ATLETES:
Si bé la participació està restringida a atletes amb llicència federativa (mínim modalitat B) de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada o equivalent estatal (aquests atletes s'hauran d'inscriure mitjançant la plataforma www.elitechip.net a partir del dia 16/04/2019), l'Ajuntament de Puigpunyent, com a organitzador, segons el reglament de la Copa Balear de Curses x Muntanya (consultar www.fbmweb.com), pot inscriure a 25 persones no federades, per a les que s'haurà de tramitar la corresponent assegurança federativa pel dia de la competició. D'aquesta manera, l'Ajuntament inscriurà als/ a les 25 atletes EMPADRONATS/DES a la data de publicació d'aquest comunicat, que ho sol·licitin per estricte ordre del corresponent registre d'entrada. Important: no s'inscriuran a persones no empadronades a Puigpunyent per aquest canal.

El preu de la inscripció, per a tots els atletes empadronats, serà de 5,00€. L'ajuntament assumirà el cost de l'assegurança federativa pel dia de la competició. Si no disposen de xip, en podran llogar un abonant 3€ adicionals.
Així, les persones EMPADRONADES que vulguin córrer hauran d'emplenar el corresponent registre d'entrada a les oficines municipals sol·licitant la seva participació a la III Cursa x Muntanya de Puigpunyent i informant del seu nom, DNI, data de naixement, telèfon i correu electrònic. També hauran de signar el decàleg de bones pràctiques dels corredors.
Inici termini d'inscripcions atletes locals empadronats: 08/04/2018 a les 9:00h a les oficines municipals.
Finalització termini d'inscripcions atletes locals empadronats: 22/04/2018 a les 14:00h o quan s'hagin exhaurit les places oferides.
La inscripció comporta l'acceptació de les condicions detallades a l'apartat IV Cursa x Muntanya de Puigpunyent de www.elitechip.net, de les que destaquem:
- Tots/es els/les participants s'inscriuen lliure i voluntàriament i declaren tenir la salut i preparació adequades per participar a la cursa, eximint de tota responsabilitat l'organització de qualsevol accident o lesió que pogués patir durant el trancurs de la prova esportiva.
- Els/Les participants autoritzen l’organització (o entitats i persones que aquesta designi) a fer ús de fotografies i vídeos en els que apareguin, a publicar aquests continguts en qualsevol mitjà de comunicació i/o Internet i a publicar el nom en classificacions sense esperar compensació alguna.
-Els/Les participants menors d'edat hauran d’aportar obligatòriament document amb autorització del pare/mare/tutor-a juntament amb còpia del DNI del signant, en cas contrari no seran autoritzats a participar en la cursa.
COL·LABORADORS:
Qualsevol empresa o organització que vulgui col·laborar i fer que la cursa sigui una jornada festiva completa, ho pot fer utilitzant els mateixos canals de comunicació, és a dir, cridant a l'Ajuntament (971614455) o bé enviant un correu a ajuntament@ajpuigpunyent.net informant de l'activitat o servei de col.laboració que voldríeu oferir. Tant prest com puguem, us repondrem confirmant l'acceptació/declinament del vostre oferiment.
Bookmark and Share